Міжнародна конференція

"Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи"

MHE`2018

 

Реєстрація учасників конференції:

* -- поля для обов`язкового заповнення

*Автори та організації:
(Іванов П.І., к.техн.н., доц., Петров Р.К., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сидоров Д.А., д.пед.н., проф. Вінницький національний технічний університет)

*Аuthors and organizations:
(Ivanov P., Cand.Sc.(Tech.), Assoc. Prof., Petrov P., Cand.Sc.(Ped.), Assoc. Prof.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
Sidorov D., D.Sc.(Tech.),Prof.Vinnytsia National Technical University)

*Назва статті :


*Paper title :


Тематичний напрям :


Контактна інформація
Адреса (для листування):

Телефон. :

*Моб.телефон :

Факс :

*E-mail :KrNU © 2018